Archiv pro měsíc: Květen 2019

*Je bankovní daň socialistický nesmysl?

Pan europoslanec Tomáš Zdechovský v článku na Echo24 kritizuje návrh sociální demokracie na zavedení sektorové daně pro banky jako naprostou hloupost a považuje takový návrh za socialistický nesmysl. Klade si otázku, zda jsme opravdu tak zaostalý stát, že si musíme vymýšlet stále nové daně.

Pan Zdechovský by tedy musel ze “socialistického nesmyslu” obvinit řadu evropských států směrem na západ. A to proto, že využívají speciálního zdanění finančního sektoru v různých formách. Děje se tak ve více než 10 státech Evropské unie a jedná se o běžně využívaný nástroj jako zdroj státního rozpočtu. Příkladem může být Německo, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Belgie atd. Zaráží mě, že pan europoslanec nemá ani po pěti letech v Evropském parlamentu o těchto věcech povědomí a neví, co v EU běžně funguje.
Je třeba si uvědomit, že ziskovost bank v České republice je více než dvojnásobná (12%) než je průměr v EU (5%). Nadměrné jsou zisky především v posledních létech. Čistý zisk bank v roce 2018, největší v historii, přesáhl 82 miliard korun. Většina zisku bank však odtéká do zahraničí, pouze malá část se reinvestuje v ČR. Finanční sektor se na celkovém odlivu z ekonomiky vzhledem ke své velikosti, a převážně zahraničnímu vlastnictví, podílí v hlavní míře. Za připomenutí stojí, že v době finanční krize se zisky z ČR posílaly na sanaci mateřských bank v zahraničí. Myslím, že je tedy správné, aby se především největší banky podílely spravedlivěji na rozvoji naší ekonomiky a na růstu životní úrovně.
S velkou oblibou se používá argument, že banky přenesou zvýšené zdanění na klienty, že na to doplatí předevší nejchudší. Konkurence mezi bankami je velká a konkurenční boj by si měl poradit i s možným přenesením daně na klienty.
Sociální demokracie navrhuje, jako jedno z možných řešení, zavedení progresívního odvodu z bankovních aktiv. Progrese cílí především na velké banky, které odvedou většinu z celkového výnosu “bankovní daně”. Na menší banky dopadne tato daň nejméně. Velikost banky je tedy relevantní kritérium. Dle našich aktuálních propočtů by navíc toto zdanění vyneslo cca 14 miliard korun. A to je jistě pro státní rozpočet zajímavý přínos.
Tedy žádný socialistický nesmysl, ale běžně užívaný nástroj v řadě zemí EU.

*Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vyhlásil do konce dubna 2019 již 116 výzev na předkládání žádostí o podporu projektů v souhrnném objemu 77 mld. Kč (115 % alokace programu). Vydáno bylo téměř 5,5 tisíce právních aktů o poskytnutí podpory v celkovém objemu bezmála 57 mld. Kč (85 % alokace).

Program si vede natolik dobře, že limit čerpání n+3 (povinnost vyčerpat finance do 3 let od jejich přidělení) pro rok 2019 byl splněn již v loňském roce a limit pro rok 2020 bude splněn již letos. Dle tohoto limitu by mělo být na Evropské komisi vyžádáno do konce roku 2020 37 % z alokace programu – a aktuálně jsme na hodnotě 36 %. Není proto třeba obávat se ztráty peněz z důvodu pomalého čerpání a pozornost lze plně věnovat tomu, aby byly vybírány a podporovány kvalitní projekty.

Co to znamená konkrétně? Pro mladé a znevýhodněnou mládež je prodlužována délka realizace projektů, navyšovány rozpočty a připravovány nové. Těch ještě mladších (a jejich rodičů) se týká více peněz na mikrojesle a probíhající výběr projektů na dětské skupiny. Kdo zaměstnání má, může se těšit na výraznou podporu podnikového a profesního vzdělávání. Nové projekty lze očekávat i v dalších oblastech, např. v sociálním podnikání nebo transformaci pobytových služeb.

Operační program potravinové a materiální pomoci má sice oproti OPZ rozpočet skoro stokrát menší, ale i v něm jde o velké věci. Zaměřuje se na hmotnou pomoc osobám ve vážné sociální nouzi, kterých je na území ČR bohužel stále hodně – proto i zde je nutné zajistit řádné čerpání. Což se daří. Do konce dubna bylo vyhlášeno 7 výzev za 662 mil. Kč (94 % alokace programu). A 27 % z alokace programu již bylo vyžádáno na Evropské komisi. Pomoc je realizována formou obědů do škol pro děti, potravinových a balíčků a balíčků s hygienickými a domácími potřebami a textilem.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

*Výsledky evropských voleb

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

děkuji všem kandidátům za jejich nasazení ve volbách, děkuji vám všem, kteří jste pomáhali v kampani a přišli k volbám.

Bohužel to nestačilo. Neobhájili jsme křesla v Evropském parlamentu, 3,95 procent hlasů nestačí ani na jednoho poslance pro ČSSD.

Volby ukázaly, že je snadné důvěru voličů ztratit, ale mnohem těžší je ji získat zpět. Je jasné, že přes noc to nejde a já mnohokrát říkal, že zázraky na počkání neumím. Nenašli jsme téma, které by naše voliče přesvědčilo jít k volbám a hlasovat pro nás. Bude také potřeba se podívat pravdě do očí, kdo a jak se zapojil do předvolební kampaně. Přes veškerou snahu se nepodařilo probudit vnitřní sílu strany natolik, abychom překonali alespoň pětiprocentní hranici. To platí o kandidátech, vedení strany, ale i o regionálních a místních organizacích. 

Nyní je důležité nepropadat zoufalství, ale naopak dokázat, že sociální demokracie má smysl. Do Evropského parlamentu za ČSSD kandidovali mimo jiné mladí a schopní sociální demokraté a demokratky, budoucnost naší strany. Je důležité, aby neztratili chuť bojovat za ideály sociální demokracie, a to je velký závazek i pro vedení. 

Kampaň i volební výsledek daly jasnou zprávu, že sociální demokracie potřebuje ještě silnější a jasnější restart. To je úkol, který vedení dostalo v březnu na sjezdu, nejde jej splnit za několik týdnů. Na předsednictvu 21. června představím konkrétní plán na proměnu ČSSD.

Jak nové vedení opakovaně zdůrazňovalo na sjezdu, opravdovým testem proměny sociální demokracie nebudou evropské volby, ale až ty krajské. Těm musíme následující rok a půl všechno podřídit. A uvědomit si, že výsledek neovlivní jen předseda a vedení, ale my všichni členové sociální demokracie.

Váš Honza Hamáček