Archiv pro měsíc: Srpen 2017

*B. Sobotka: Zvyšujeme minimální mzdu na 12 200 korun

B. Sobotka: Zaměstnanci si zaslouží důstojné výplaty, proto zvyšujeme minimální mzdu na 12 200 korun

Naše vláda dnes učinila další zásadní krok v úsilí zvyšovat životní úroveň českých zaměstnanců. Rozhodli jsme opět, během našeho mandátu již počtvrté, zvýšit minimální mzdu, a to od 1. ledna 2018 o 1 200 korun na 12 200 korun. Základní hodinová sazba tak vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč.

Na začátku našeho působení činila minimální mzda po letech stagnace za pravicových vlád 8 500 korun. Jedním ze zásadních ekonomických bodů našeho vládního programového prohlášení bylo zvýšit minimální mzdu tak, aby zajišťovala důstojný život zaměstnanců a aby její úroveň byla dostatečně motivační. Aby se lidem vyplatilo pracovat, a ne žít na sociálních dávkách. Za takovou hranici jsme vždy považovali minimální mzdu ve výši alespoň 40 procent průměrné mzdy v zemi. Jsem rád, že jsme dnes tohoto cíle dosáhli a minimální mzda bude v roce 2018 činit 40,5 % průměrné mzdy. Během tohoto volebního období jsme zvýšili minimální mzdu celkově o 3 700 korun.

Aktuálně nařízené zvýšení minimální mzdy zohledňuje současný příznivý ekonomický vývoj. Česká republika má v současné době nejnižší nezaměstnanost v EU, naše ekonomika roste nad očekávání rychlým tempem. To je podle našeho názoru ideální čas na další zvyšování mezd. České republice se daří a pracující lidé z toho musí mít prospěch.

Růst minimální mzdy je společně se zvyšováním platů ve veřejném sektoru zásadním nástrojem vlády, jak zvyšování příjmů zaměstnanců dosáhnout. Zároveň má i očistný efekt na šedou ekonomiku – nutí zaměstnavatele, aby své pracovníky platili v souladu se zákony, a nikoli tak, že jim část peněz dávají načerno, bez nutnosti odvádět zdravotní a sociální pojištění, což je jev, který zaměstnance v důsledku poškozuje.

Zvyšování minimální mzdy je pro nás důležité i z hlediska mezinárodního srovnání, kdy se Česká republika stabilně umísťuje na spodních příčkách, a to nejen ve výši minimální mzdy, ale i z hlediska standardu kupní síly. Pokud chceme dohánět průměrné platy v Evropě, musí k tomu i vláda adekvátně nastavit podmínky.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

*B. Sobotka: Povedlo se! Senioři a děti budou platit za léky na předpis méně

Naší vládě se  podařilo dotáhnout do úspěšného konce další důležitý úkol. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče bylo a je jednou z klíčových priorit vlády pod vedením ČSSD. Hned v začátku našeho mandátu se nám podařilo zrušit sociálně nespravedlivé regulační poplatky. Dnes Senát schválil další návrh naší vlády, který sociálně ohroženým skupinám, tedy seniorům a rodinám s malými dětmi, ušetří peníze. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění snižuje výši maximálního ročního doplatku na léčiva hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Z rozhodnutí naší vlády, které po poslancích odsouhlasili i senátoři, se roční limit doplatku u seniorů od 65 do 70 let a dětí do 18 let snižuje ze současných 2 500 na 1 000 korun. Senioři nad 70 let zaplatí v ročním úhrnu maximálně 500 korun. Všechny peníze zaplacené navíc jim zdravotní pojišťovna vrátí. Je to další důkaz, že naše vláda pomáhá těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Kvalitní zdravotní péče nesmí být jen pro bohaté!

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

*L. Zaorálek: Chci jiný stát než byznysmen Babiš

Všichni chceme, aby stát dobře hospodařil a dokázal rychle rozhodovat o zásadních věcech. V této věci se shodnu i s komentářem Andreje Babiše (Řídit stát jako firmu? A proč ne…, Právo 10. 8.). Souhlasím i s tím, že je třeba stát zbavit pijavic, třeba těch, co z veřejných peněz podvodně čerpají dotace, na které podle pravidel nemají nárok. Je třeba, aby si policie a státní zastupitelství mohly troufnout i na velké ryby. Jaký je však základní úkol státu? … celý článek…