Archiv pro měsíc: Srpen 2016

*Premiér Sobotka – nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993

Po 2,5 letech fungování vlády jsme dosáhli nejlepšího výsledku hospodaření státního rozpočtu od roku 1993

Jsem rád, že hospodářská politika naší vlády vykazuje výtečné výsledky a po 2,5 letech fungování vládní koalice jsme dosáhli dosud nejlepšího výsledku hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Aktuální čísla plnění státního rozpočtu ke konci července ukazují, že přebytek hospodaření stoupl na rekordních 75,6 mld. Kč. Je tak o téměř 50 mld. Kč vyšší, než ve stejném období v loňském roce, kdy byl ke konci července v přebytku 25,7 miliardy korun.
Meziroční zlepšení rozpočtu, kdy stát vybral o 30,9 miliard korun víc je výsledkem úspěšné prorůstové politiky vlády a důrazu na lepší výběr daní. Stát vybral více nejen na daních, a to o 25,7 mld. Kč, tj. o 7,7 %, ale i na pojistném o 13,5 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Díky vyšší spotřebě domácností a rovněž účinku kontrolního hlášení vzrostlo také inkaso DPH o 3,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %.
Úspěšný ekonomický vývoj a růst pracovních příležitostí se odráží také ve vyšším výběru daní z příjmů jak u podniků, tak u fyzických osob.
Nemalý podíl na výsledku hospodaření vlády má využití finančních prostředků z fondu EU, kdy jsme opět dosáhli v pololetí vynikajícího výsledku v čisté pozici při jejich čerpání 66,6 mld. Kč.
Jednou z priorit vlády tak zůstává i nadále získat do rozpočtu také maximum peněz z bývalého programového období EU, ze kterého od loňska masivně čerpáme a posilujeme naše výdaje, a rychlý náběh čerpání nového programovacího období. V této souvislosti vláda klade důraz především na urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Cílem vlády bude nyní v rámci finalizace státního rozpočtu pro rok 2017 splnit závazky, které jsme občanům dali, tedy zajistit dostatek prostředků na zajištění bezpečnosti, na zvýšení mezd pracovníků ve zdravotnictví, školství a ostatních státních zaměstnanců, valorizaci starobních důchodů, podporu školství či na lákání nových investorů i podporu hospodářského růstu.‎

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR