Archiv pro měsíc: Únor 2016

*M. Hašek: Ministři ANO sedí na tikající bombě

Hejtman Michal Hašek vnímá možný problém ministrů životního prostředí a dopravy (oba ANO) ve věci dohody s EU o platnosti stanovisek EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) k významným dopravním stavbám v České republice (tedy i Jihomoravského kraje). Případná nedohoda v této věci potenciálně ohrožuje několik desítek významných staveb za více než 130 miliard korun.

„Situace je taková, že dva ministři za ANO – konkrétně ministr dopravy a ministr životního prostředí – jednají s Evropskou komisí o tom, aby Česká republika získala výjimku a zůstala v platnosti dříve vydaná povolení EIA, konkrétně povolení k významným dopravním stavbám. Pokud se nepodaří nejít s Evropskou komisí dohodu v této věci, tak budou ohroženy velké dopravní stavby a budou také ohroženy desítky miliard korun v operačním programu Doprava II, což je nejen z pohledu krajů, ale i celé České republiky velmi vážný problém,“ uvedl hejtman Michal Hašek, který konstatoval, že v případě nedohody jsou i na jihu Moravy ohroženy velké dopravní stavby – např. velký městský okruh v Brně (Žabovřeská, Tomkovo náměstí, Rokytova), obchvat Znojma či obchvat Lechovic.

„Za této situace deklaruji za jižní Moravu a z pozice předsedy Asociace krajů ČR i za ostatní kraje, že jsme připraveni pomoci jak v tom dosavadním jednání s Evropskou komisí – máme své zástupce ve Výboru regionů EU -, tak v otázce čerpání fondů. Čili nabídneme na jednání s vládou, které se uskuteční 16. března, kdy se kabinet Bohuslava Sobotky už popáté setká se všemi hejtmany, možnost využití financí z Evropských fondů, pokud by tedy byly ohroženy. A šlo by o využití v projektech na krajské silnice v celé zemi. Navíc projekty na krajské silnice nepotřebují v drtivé většině stanoviska EIA. Dále bychom nabídli, aby v rámci operačního programu Doprava II byla významně posílena položka na pořízení nových vlakových souprav pro regionální železniční dopravu. Nejen Jihomoravský kraj, ale i další naše kraje uvažují o obnově vozidel v regionální železniční dopravě. Další nabídkou by byla takzvaná realokace a tedy přesun části finančních prostředků, a to jednak do Integrovaného regionálního operačního programu, anebo bychom podpořili také realokaci do projektů energetických úspor na zateplování a opravy veřejných budov. Sečteno a podtrženo – chceme udělat maximum a nabízíme tak vládě pomoc, aby se podařilo s Bruselem dohodnout a stanoviska EIA pro významné dopravní stavby tak platila. Pokud se to nepodaří, nabízíme pomoc, jak využít ty desítky miliard korun, které by jinak byly ohroženy,“ shrnul hejtman Michal Hašek. Jak následně dodal, je přesvědčen, že záměr dočerpat miliardy z evropských fondů je společným zájmem vlády i regionů.

*Vracíme lidem naději – ČSSD dva roky ve vládě

V sobotu 20. února se v pražském hotelu Olšanka uskutečnilo šesté zasedání ÚVV ČSSD. K nejdůležitějším bodům patřily prezentace, ve kterých ministři sociální demokracie bilancovali dva roky vládní odpovědnost a představovali témata pro nadcházející období.

„Vracíme lidem naději a budoucnost,“ shodli se ministři a ministryně za ČSSD. Každý z čelních představitelů rezortů vedených ČSSD připomněl v souhrnném vystoupení nejdůležitější programové priority, které se na příslušném ministerstvu podařilo splnit.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zdůraznil, že po letech pravicových experimentů se současné vládě povedlo společnost celkově zklidnit a vnést do ní stabilitu. Podle předsedy ČSSD měla vláda odvahu změnit nepříznivé společenské klima a pomoci sociálním a profesním skupinám, které neúspěšná politika Kalouskových a Nečasových vlád postihla nejvíce – ať se už jedná o seniory, matky s dětmi nebo financování školství a policie a hasičů.

Bohuslav Sobotka seznámil členy ÚVV ČSSD s tím, že koaliční vláda za účasti ČSSD bude i nadále sledovat tři základní priority: růst ekonomiky a vytváření nových pracovních příležitostí, posilování sociální soudržnosti a posilování bezpečnosti. Cílem ČSSD je úspěšně dostát všem svým předvolebním slibům a splnit svůj volební program, který je součástí programového prohlášení vlády vedené ČSSD.