*Je bankovní daň socialistický nesmysl?

Pan europoslanec Tomáš Zdechovský v článku na Echo24 kritizuje návrh sociální demokracie na zavedení sektorové daně pro banky jako naprostou hloupost a považuje takový návrh za socialistický nesmysl. Klade si otázku, zda jsme opravdu tak zaostalý stát, že si musíme vymýšlet stále nové daně.

Pan Zdechovský by tedy musel ze “socialistického nesmyslu” obvinit řadu evropských států směrem na západ. A to proto, že využívají speciálního zdanění finančního sektoru v různých formách. Děje se tak ve více než 10 státech Evropské unie a jedná se o běžně využívaný nástroj jako zdroj státního rozpočtu. Příkladem může být Německo, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Belgie atd. Zaráží mě, že pan europoslanec nemá ani po pěti letech v Evropském parlamentu o těchto věcech povědomí a neví, co v EU běžně funguje.
Je třeba si uvědomit, že ziskovost bank v České republice je více než dvojnásobná (12%) než je průměr v EU (5%). Nadměrné jsou zisky především v posledních létech. Čistý zisk bank v roce 2018, největší v historii, přesáhl 82 miliard korun. Většina zisku bank však odtéká do zahraničí, pouze malá část se reinvestuje v ČR. Finanční sektor se na celkovém odlivu z ekonomiky vzhledem ke své velikosti, a převážně zahraničnímu vlastnictví, podílí v hlavní míře. Za připomenutí stojí, že v době finanční krize se zisky z ČR posílaly na sanaci mateřských bank v zahraničí. Myslím, že je tedy správné, aby se především největší banky podílely spravedlivěji na rozvoji naší ekonomiky a na růstu životní úrovně.
S velkou oblibou se používá argument, že banky přenesou zvýšené zdanění na klienty, že na to doplatí předevší nejchudší. Konkurence mezi bankami je velká a konkurenční boj by si měl poradit i s možným přenesením daně na klienty.
Sociální demokracie navrhuje, jako jedno z možných řešení, zavedení progresívního odvodu z bankovních aktiv. Progrese cílí především na velké banky, které odvedou většinu z celkového výnosu “bankovní daně”. Na menší banky dopadne tato daň nejméně. Velikost banky je tedy relevantní kritérium. Dle našich aktuálních propočtů by navíc toto zdanění vyneslo cca 14 miliard korun. A to je jistě pro státní rozpočet zajímavý přínos.
Tedy žádný socialistický nesmysl, ale běžně užívaný nástroj v řadě zemí EU.

*Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vyhlásil do konce dubna 2019 již 116 výzev na předkládání žádostí o podporu projektů v souhrnném objemu 77 mld. Kč (115 % alokace programu). Vydáno bylo téměř 5,5 tisíce právních aktů o poskytnutí podpory v celkovém objemu bezmála 57 mld. Kč (85 % alokace).

Program si vede natolik dobře, že limit čerpání n+3 (povinnost vyčerpat finance do 3 let od jejich přidělení) pro rok 2019 byl splněn již v loňském roce a limit pro rok 2020 bude splněn již letos. Dle tohoto limitu by mělo být na Evropské komisi vyžádáno do konce roku 2020 37 % z alokace programu – a aktuálně jsme na hodnotě 36 %. Není proto třeba obávat se ztráty peněz z důvodu pomalého čerpání a pozornost lze plně věnovat tomu, aby byly vybírány a podporovány kvalitní projekty.

Co to znamená konkrétně? Pro mladé a znevýhodněnou mládež je prodlužována délka realizace projektů, navyšovány rozpočty a připravovány nové. Těch ještě mladších (a jejich rodičů) se týká více peněz na mikrojesle a probíhající výběr projektů na dětské skupiny. Kdo zaměstnání má, může se těšit na výraznou podporu podnikového a profesního vzdělávání. Nové projekty lze očekávat i v dalších oblastech, např. v sociálním podnikání nebo transformaci pobytových služeb.

Operační program potravinové a materiální pomoci má sice oproti OPZ rozpočet skoro stokrát menší, ale i v něm jde o velké věci. Zaměřuje se na hmotnou pomoc osobám ve vážné sociální nouzi, kterých je na území ČR bohužel stále hodně – proto i zde je nutné zajistit řádné čerpání. Což se daří. Do konce dubna bylo vyhlášeno 7 výzev za 662 mil. Kč (94 % alokace programu). A 27 % z alokace programu již bylo vyžádáno na Evropské komisi. Pomoc je realizována formou obědů do škol pro děti, potravinových a balíčků a balíčků s hygienickými a domácími potřebami a textilem.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

*Výsledky evropských voleb

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

děkuji všem kandidátům za jejich nasazení ve volbách, děkuji vám všem, kteří jste pomáhali v kampani a přišli k volbám.

Bohužel to nestačilo. Neobhájili jsme křesla v Evropském parlamentu, 3,95 procent hlasů nestačí ani na jednoho poslance pro ČSSD.

Volby ukázaly, že je snadné důvěru voličů ztratit, ale mnohem těžší je ji získat zpět. Je jasné, že přes noc to nejde a já mnohokrát říkal, že zázraky na počkání neumím. Nenašli jsme téma, které by naše voliče přesvědčilo jít k volbám a hlasovat pro nás. Bude také potřeba se podívat pravdě do očí, kdo a jak se zapojil do předvolební kampaně. Přes veškerou snahu se nepodařilo probudit vnitřní sílu strany natolik, abychom překonali alespoň pětiprocentní hranici. To platí o kandidátech, vedení strany, ale i o regionálních a místních organizacích. 

Nyní je důležité nepropadat zoufalství, ale naopak dokázat, že sociální demokracie má smysl. Do Evropského parlamentu za ČSSD kandidovali mimo jiné mladí a schopní sociální demokraté a demokratky, budoucnost naší strany. Je důležité, aby neztratili chuť bojovat za ideály sociální demokracie, a to je velký závazek i pro vedení. 

Kampaň i volební výsledek daly jasnou zprávu, že sociální demokracie potřebuje ještě silnější a jasnější restart. To je úkol, který vedení dostalo v březnu na sjezdu, nejde jej splnit za několik týdnů. Na předsednictvu 21. června představím konkrétní plán na proměnu ČSSD.

Jak nové vedení opakovaně zdůrazňovalo na sjezdu, opravdovým testem proměny sociální demokracie nebudou evropské volby, ale až ty krajské. Těm musíme následující rok a půl všechno podřídit. A uvědomit si, že výsledek neovlivní jen předseda a vedení, ale my všichni členové sociální demokracie.

Váš Honza Hamáček

* Bankovní daň

Je třeba si uvědomit, že ziskovost bank v České republice je více než dvojnásobná (12%) než je průměr v EU (5%). Nadměrné jsou zisky především v posledních létech. Čistý zisk bank v roce 2018, největší v historii, přesáhl 82 miliard korun. Většina zisku bank však odtéká do zahraničí………….celý komentář

* Názor M. Horáčka předsedy OVV Svitavy

Statistický důkaz o účinnosti fake news na voliče a důkaz podvodu na voličích od ANO, SPD a KSČM.

Fakultě bezpečnostních studií Masarykovy univerzity se na základě průzkumu mezi voliči podařilo prokázat, že velká skupina voličů změnila postoj k ČSSD na základě kauzy lithium.

Samy si odpovězte, kdo za touto manipulací s fakty o memorandu tehdy stál a kdo pustil do médií falešné zprávy.

Stačilo pár kliků na počítači a z té chytré skříňky na mě vyskočili tři hlavní protagonisté zapojení do humbuku lithium: ANO, SPD a KSČM. A právě tato skupina stran šířící o memorandu a lithiu masívní fake news měla z odlivu voličů od ČSSD ve volbách největší profit.

Stále pochybujete, že to byl účelový humbuk? V tom případě si odpovězte ještě na druhou otázku. Slyšeli jste něco o „zázračném“ českém lithiu od té doby po dnešek?

Miloš Horáček

předseda OVV Svitavy

*Jana Maláčová -opatření k odstraňování ekonomických nespravedlností vůči ženám

Jana Maláčová představila sérii opatření k odstraňování ekonomických nespravedlností vůči ženám

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v Poslanecké sněmovně představili navrhovaná opatření, která mají za cíl zmírnit nerovnosti v odměňování žen a mužů a řešit situaci v oblasti nižších důchodů žen. Tato opatření navazují na závěry studie projektu 22 % K ROVNOSTI, která detailně popisuje nerovné odměňování žen a mužů a jeho příčiny.

Mezinárodní den žen je skvělou příležitostí připomenout si, jakým nespravedlnostem i dnes ženy musejí čelit. Hlavním problémem jsou nižší mzdy, které se přenášejí i do nižších důchodů. Chudoba s ženskou tváří tak bohužel existuje i u nás. Přicházíme proto se sérií opatření, jejichž prostřednictvím chceme těmto problémům čelit,“ říká Maláčová.

Studie projektu 22 % k rovnosti zjistila, že v mezinárodním srovnání je Česká republika na druhém nejhorším místě v EU. Ženy u nás dostávají za odvedenou práci celkově o téměř 22 % méně než muži. Na stejné pracovní pozici je pak rozdíl 11 %, zatímco ve zbytku EU pouze 5 %. „Situace je podobná scénáři, ve kterém by muži na konci roku obdrželi 13. plat a jejich kolegyně nikoliv. Hlavní příčinou je pak péče o děti.“ cituje studii ministr vnitra Jan Hamáček.

Mezi muži a ženami ve věku 25–29 let, kdy většina žen ještě děti nemá, je rozdíl ve mzdách 10 %. U mužů a žen ve věku 35–39 let, kdy většina žen pečuje o děti, je to již 28 %. Rozdíly ve mzdách se pak ze dvou třetin podílí i na rozdílu v nižších důchodech žen.

Pomoci srovnat rozdíly v platech žen a mužů by mohl navrhovaný prorodinný balíček. Jeho součástí je návrh na navýšení rodičovského příspěvku, který nebyl zvyšován od roku 2012, legislativní zakotvení zálohovaného výživného, změny ve financování dětských skupin a zavedení sdílených pracovních míst.

Komise pro spravedlivé důchody se bude navíc zabývat možnostmi, jak srovnat penze žen a mužů. Mezi možné návrhy patří:

• paušální zvýšení starobního důchodu za každé vychované dítě o pevnou částku
• zavedení nárůstového koeficientu pro výpočet procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě
• zavedení fiktivního vyměřovacího základu (fiktivního „výdělku“ bez platby pojistného) za dobu péče o dítě
• zavedení diferencované valorizace důchodů žen a mužů
• asignace pojistného/daní ve prospěch rodičů

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

*Jan Hamáček : Platy zaměstnanců České pošty jsou ostudné

Ministr vnitra Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo zhodnotil fungování České pošty. Podle něj musí pošta jednat efektivně a zároveň zachovat rozsah svých služeb v co největším rozsahu včetně každodenního doručování zásilek.

Zakladatelem státního podniku Česká pošta (ČP) je ministerstvo vnitra. Byly podle vás nezbytné zásadní personální změny, které v jejím vedení provedl loni váš předchůdce Lubomír Metnar (za ANO)?

Změny nutné byly. S novým vedením jsem spokojený a neplánuji změny. Generální ředitel Roman Knap má do května připravit plán restrukturalizace, který by poštu do tří let vrátil z nynějšího ztrátového hospodaření do zisku.   … celý článek

* Komentář předsedy OVV ČSSD Svitavy – M. Horáčka, navýšení důchodů

Bude líp nebo už bylo?

Moji vážení vrstevníci – důchodci, kteří jste volili Babiše. Mám pro vás smutnou zprávu. Zase jste naletěli.

Pravda, dostali jsme přidáno v průměru 900, Kč na důchodech. Ti co mají malé důchody dostali míň, ti co mají velké důchody, dostali víc. Prostě „spravedlivě“ rozdělený přídavek. A protože každoročně porovnávám inflaci a nárůst cen základních potravin, léků a nájemného mám pro vás smutnou zprávu. Rozhodně „NEBUDE LÍP“.

Přesněji. Líp je už teď a SKVĚLE SE DAŘÍ Babišovu Agrofertu, který čerpá státní dotace násobně vyšší, než v období, kdy neseděl ve vládě. Ale to je asi jenom shoda náhod, co říkáte vážení důchodci, voliči ANO.

Skutečnost je taková, že ač jsme dostali přidáno na důchodech ve skutečnosti nás Babiš okradl na důchodech měsíčně v průměru o cca 320 Kč v reálných cenách. Když k tomu připočtu avizovaný nárůst cen potravin v roce 2019, bude to ještě víc.

Vážení voliči ANO, nezbývá, než abych vám touto cestou jménem všech důchodců, co po celoživotní práci DÁLE CHUDNOU „poděkoval“ s bláhovou nadějí očekávání doby kdy „Bude líp“. Jenom nám proboha konečně řekněte kdy.

Osobně mám podezření, že „LÍP UŽ BYLO“

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

* Komentář předsedy OVV ČSSD Svitavy – M. Horáčka

Vážení přátelé,

Andrej Babiš je nejen špatným vypravěčem pohádek, ale především neseriózním koaličním partnerem.
Syn Andreje Babiše, je držitelem licenci na pilotování obřího letadla Boeingu 737. Pro ty neznalé. To není letadélko pro jednu osobu ultralight, ale velké, ale opravdu velké dopravní letadlo pro stovky cestujících. Takovou licenci rozhodně nedostane obecní blb, za kterého jej taťka Babiš vydává.
Babiš se neštítil na zakrytí svých finančních machinací a podvodů zavléci i svoje děti a dohnat je na hranici sebezničení. Jeho děti neničí novináři odhalující špinavé praktiky jejich otce, ale on sám svou nenasytností a touha po moci. Ještě štěstí, že ty druhé dvě děti jsou tak malé, že je zatím do ničeho nemůže namočit.
Babiš zvolil svou oblíbenou taktiku vypouštění mlhy a obviňuje kolem sebe všechny, na koho se podívá. Dokonce se neštítí do svých her vtáhnout i památku Václava Havla, takový je to grázl. A mimochodem. Do toho hnusu nezatáhli jeho rodinu novináři, ale on sám.
Mám za to, že grémium ČSSD by mělo po své linii získat maximum relevantních informací a pokud se potvrdí byť jen část tvrzení novinářů, tak je na pořadu dne vypovězení koaliční smlouvy s hnutím ANO.

Miloš Horáček – předseda OVV ČSSD Svitavy